Persoonlijk profiel Chris Fictoor

Chris Fictoor schreef:

Als creatief, uitvoerend en docerend musicus, word ik geïnspireerd door de expressieve en mystieke kracht van muziek, en door het rijke muzikale erfgoed. Maar mijn horizon is beslist veel breder dan alleen musicus!

Als manager heb ik gewerkt in verschillende leiderschap posities. Mijn profiel is vooral ‘Explorer Promotor’ vanuit een heldere strategische visie. Mensen verbinden op gezamenlijke doelen, en het stimuleren van betrokken partnership en teamwork vormen mijn sterke kanten. 

Als bestuurder ligt mijn hart bij het verdiepen van samenwerking, ook internationaal. Ik werkte dan ook intensief als bestuurder van internationale en nationale koepelorganisaties.

Als persoonlijke coach en management trainer zijn voor mij creatief denken, empathie en kritische reflectie essentieel. Bij lezingen/colleges, masterclasses en management training programma’s ontwerp ik graag originele inhoud en werkvormen.

Als hoofddocent werkte ik vooral in het Hoger Onderwijs. Dit werkveld gaf mij belangrijke impulsen om mijn doceren te verdiepen en om ideeën te funderen en te vernieuwen. Ik werd en wordt geïnspireerd door het werken met veelbelovende en getalenteerde studenten.

Als communicator en ambassadeur zijn, op alle genoemde terreinen, een open mind, levendige betrokken presentatie en interactie voor mij belangrijk.

Rotary Hoogeveen-2

Chris-2