Composities

Lied-bundel-vijftig-liederen-chris-fictoorOnderaan deze pagina vindt u de door te scrollen database van alle composities van Chris Fictoor,
weergegeven in drie categorieën, die u geheel onderaan afzonderlijk kunt aanklikken:

1. liederen: muziek en teksten (859 composities);
2. grotere werken (62 composities):
w.o. oratoria, cantates, motetten, madrigalen, liedcycli, Missen, kamermuziek;
3. jeugdwerken (56 composities).

In de database staat aangegeven of de compositie door Chris Fictoor Foundation
voor publicatie beschikbaar is gesteld en hoe u deze kunt bestellen,
bij de stichting of bij andere uitgevers.

Als u in de database naar rechts scrolt vindt u onder meer informatie over de bezetting en mogelijke geluidsdragers.
Elke compositie is voorzien van een unieke code, die u naast de (neven)titel gebruikt bij de bestelling of een informatieverzoek.

Zie voorbeeld van een eenvoudige compositie met tekst en muziek van Chris Fictoor, uitgegeven bij Chris Fictoor Foundation:
pdf-een-moeder-en-haar-klagen-partituur